سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

عشق با بهار پشت پنجره

سلام

قبل از هر چیز بهارتان مبارک . چند تذکر عیدانه :

1- قبل از گراییدن طبیعت به سبزی سبز شوید.

2- زندگی را در تنگ خود خواهی ها زندان نکنید .

3-سبزه ها را گره نزنید بگذارید نفس بکشند .

برای امروز کافی است رو بروی آینه بروید و از طرف ما خو دتان را ببو سید